Khach Doan Bia tươi Miễn phí ly nước - HCM Happy Hour - HCM Nước 19,000VND - HCM Cơ hội duy nhất ăn Buffet miễn phí tại Sài Gòn Buffet giảm giá 20% abc